ZNANIE

Obsahom tejto sekcie sú články a videá ktoré podľa nás obsahujú základy znania každého Živého Človeka.

Kony Stavby všehomira

Kony Stavby Sveta ju súhrn Pravidiel, na ktorých je postavená Stavba Sveta. Ich plnenie a dodržiavanie privádza k osobnému rozvoju a harmonickému bytiu.

Narušovanie a nedodržiavanie Konov vedie k brzdeniu osobného vývoja a k nutnosti nápravy. Všetky Kony Stavby Sveta sú vzájomne prepojené a jeden druhému nikdy neprotirečia. Mnohé Kony sú dôsledkom iných Konov, a preto je ich veľké množstvo. Kony Stavby Sveta dodržiavajú ABSOLÚTNE VŠETCI – všetky Svetlé aj všetky Temné Sily!

Pamätajte, Človekovia Rodov Rasy Veľkej,
že s človekom na Midgard-Zemi sa nič nestane náhodne,
lebo náhoda je pravidlo určené osudom a Konmi Stavby Sveta.
Všetko, čo v živote človeka prebieha,
je znamenie Nebeských Ochrancov Rodu,
ukazujúce na činy vami uskutočnené.
A všetko sledujte pozorne, čo sa okolo vás deje.


Volchv Velimudr


Každý zodpovedá svojou budúcnosťou a svojim Životom za vedomé, úmyselné pokúšanie, navádzanie, lož a zámenu významov.
Každý zodpovedá svojou budúcnosťou a svojim Životom za to, že sa nachádza na svojom stupni evolučného vývoja – každý pozná svoje miesto.

Sloboda vôle
Nikto nemá právo ovplyvňovať právo výberu kohokoľvek okrem seba.

Sebanazvanie
Čo prehlásim to aj som.

Prístup
Každý pozná svoje miesto. No iba nachádzanie sa na svojom stupni Duchovného vývoja nevedie k novému vývoju.

Čistota Krvi
Čistota krvi určuje prístupy. Miešanie čistej Krvi s cudzorodnou vedie ku genetickým poškodeniam a vymretiu Rodu (sebazničeniu).

Tri rozmernosti
Každý má právo vytvárať sebe podriadenú reálnosť o 3 rozmernosti pod svojou.

Kyvadlo
Akákoľvek krajnosť sa premení na opačnú s rovnakou silou.

Nezastavenie Zla
Akékoľvek neprekazenie Zla vedie k jeho narastaniu. Kto sa stal svedkom Zla a nevykonal nič na jeho prekazenie stáva sa spoluvinníkom – čo vedie k novej Karme.

Príčinno-následná reťaz
Všetko má svoju príčinu a následok. Náhody neexistujú. Čo zaseješ – to zožneš.

Podoba
Rovnaké priťahuje rovnaké.

Identita
Ako vnútri, tak aj navonok. Vnútorný a vonkajší svet je identický.

Miera
Vo všetkom musí byť tá správna miera.

Zachovanie Energie
Ak niekde niečo pribudlo znamená to, že niekde inde niečo ubudlo.

Tiaž
Všetko svetlé stúpa hore , ťažké klesá dole.
Svetle jemnejšie je silnejšie.
Tmavé hutné je slabšie.

Novičkový seminár - záznam

 V dnešnej dobe je dôležité aby každý Človek ktorému záleží na osude svojom, svojho rodu a národu začal pracovať na sebe podľa hesla zmeň seba a zmeníš svet. Ako návod vám prinášame záznam seminára z Bratislavy z (08-09).10.2022 pod vedením našej beregine renáty.

 
Deň 1.
https://www.youtube.com/watch?v=E6av6UGHblg&t=1s


Deň 2.
https://www.youtube.com/watch?v=T1t9-3nqfIQVeľké semináre

V týchto týždňoch prebiehajú veľké semináre pod vedením našej Žrice nadeždy tokarevy petrovnej na území Československa : 

Praha 2023.03.18-19 :
https://www.youtube.com/watch?v=Yj97ByuiYuk
https://www.youtube.com/watch?v=y2CljtVR7rc
Žilina 2023.03.25-26 : 
https://www.youtube.com/watch?v=DEmyTjwjYk0&t=23254s
https://www.youtube.com/watch?v=E29HYCULSOUStaroslovienska BukvicaK základom znania Živých Človekov patrí aj obrazové písmo našich Predkov Slovienov. Nižšie ponúkame na zhliadnutie videozáznam z kurzu staroslovienskej bukvice pod vedením vladimíra lauberta : 

1. deň
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ryc-xcEurJo&t=10719s

2. deň
https://www.youtube.com/watch?v=MtPGGAtwstg

3. deň
https://www.youtube.com/watch?v=RCvUAfdp4q0&t=2218s

4. deň
https://www.youtube.com/watch?v=YF7zHGM6sWE

Téma 21.12.2012 a „Koniec sveta“

Téma 21.12.2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým nedávno archívy KGB neodtajnili spis č. 83-154-963, pôvodne kategórie „Prísne Tajné“ s analýzou informácií, ktoré NKVD získalo po 9. máji 1945 v Berlíne, teda po porážke fašizmu. Ukazuje sa, že sme nevedeli všetko, z čoho táto informácia pochádza…
https://www.tartaria.sk/armageddon-1/

https://www.tartaria.sk/armageddon-2/

Uzavretý kruh

Ak by každý vedel to, že náš vnútorný svet sa prejavuje v Javnom svete, dával by si každý pozor na to, čo vo svojom vnútri vyživuje. Pretože to, čím živíme svoju Myseľ, čo podporujeme svojou Pozornosťou, čomu odovzdávame svoj vlastný Život už len tým, že tomu dávame svoj vlastný Čas, to všetko sa prejavuje v našom Živote. A potom, keď sa prejaví, sa čudujeme, že je to tu...

https://www.zijemevedome.sk/uzavrety-kruh/

TEÓRIA DUTEJ ZEME


Prinášame vám ďalší pohľad na štruktúru a stavbu našej Midgard zeme.
https://www.rasa.sk/sk/blog/teoria-dutej-zeme-a-megaliticka-civilizacia_7342

skaly?

Takzvaná oficiálna veda nám tvrdí že horské masívy a skaly v našom okolí sú výtvorom sopečnej činnosti. Nami priloženéobrázky vám ponúkajú iný pohľad na minulosť našej zeme a pôvod horských masívou a skál v našom okolí. Stále však 
platí že je potrebné používať zdravomyslie. 


Prikladáme aj odkaz na krátke video k danéj tématike : 
https://www.youtube.com/watch?v=Zi6t2mgVTHc