Človek je veľký nie preto, čo má, ale pre to, kým je
Nie pre to, čo vlastní, ale pre to, o čo sa delí s inými

Našou hlavnou úlohou je spájať človekov s rovnakými hodnotami a zmýšľaním.

O nás

SME NA CESTE spolu


Žijeme v zvláštnej dobe. Pre niekoho plnej nebezpečenstiev, nedostatku a strádania, pre iného plnej tvorivosti, hojnosti a radosti.
Na týchto stránkach chceme poukázať na rôzne míľniky na ceste pri prechode do novej éry. Chceme nenásilnou formou združovať živých človekov a podieľať sa na tvorení nového spôsobu života. Chápeme, že niet hojnosti bez jednotnosti, jedno-duchosti, spájania. Je pre nás dôležité poukazovať na ochranu prírody, nášho národného bohatstva, majetku nášho národa. Žiadame prinavrátiť národné bohatstvo a správu nad ním nášmu národu. Je nutné prinavrátiť právo vládnuť si sám nad sebou, rozpomenúť sa na tradície, kultúru a znanie našich predkov. Obnoviť tradičné hodnoty a tradičnú rodinu, ktorá vždy bola, je aj bude základným kameňom spoločnosti. Predsavzali sme si poukazovať na výchovu cnostného a zdravého potomstva a s tým súvisiacich oblastí ako je školstvo, zdravotníctvo, vojenská služba atd.
Prechod do novej éry nie je možný bez odhaľovania a poukazovania na špinavé praktiky parazitov a klamárov národa. Radami a vlastnými skúsenosťami máme záujem pomáhať ostatným človekom pri prechode do novej éry.
Sme na tejto ceste spolu.